Lejekontrakt ungdomsfest

Lejekontrakt

Lejer:

Tlf:

med hvem der er indgået aftale om leje af

Teatersalen

på følgende dato/datoer ____________xx. xxx. xxxx fra kl. 08 til kl. 04______________

Der er i forbindelse med lejemålet indgået aftale om:

Leje af diskolys (300 kr.)  Ja ___ Nej ___

Leje af musikanlæg (700)  Ja___ Nej____

Ebberup Hus bortskaffer affald (300 kr) Ja ___ Nej ___

Strømtillæg ved eget diskotek (300 kr) Ja _X__ Nej ___

Generelle regler:

Ebberup Hus rummer indtil flere udlejningslokaler og danner privat bolig for flere lejere, hvorfor det skal indskærpes at lejeaftalen alene giver adgang til de i aftalen nævnte lokaler. Lejer bedes derfor være særligt opmærksom på at områderne bag ved det opsatte hegn, er privat område.

Det lejede skal afleveres i samme stand som ved modtagelsen, herunder samme bord / stole opstilling.

Af hensyn til naboerne skal døre og vinduer holdes lukket efter kl. 23 og evt. brug af musik skal ophører senest kl. 02.

Lejer er forpligtiget til at påse at gæsterne alene opholder sig i teatersalen eller den lukkede gårdhave. Dette sker ved at placere vagt/forælder ved indgangsdøren. Denne person har til opgave at kontrollere at kun personer der forlader festen, benytter denne dør. Denne regel er med til at sikre mindst mulig gene for naboer, samt at festdeltagerne forbliver der hvor festen holdes.

Det lejede efterlades ryddet for alt affald, der pakkes i sække. Lejer medbringer selv KLARE sække. Sækkene placeres i forgangen sorteret som følger: Dåser. Flasker. Madvarer. Brændbart. Såfremt der er indgået aftale om at lejer selv bortskaffer affaldet, gælder det ALT affald.

Lejeren holdes ansvarlig for oprydning og inventar.  Omkostninger hertil vil blive modregnet i depositumet.  Manglende oprydning afregnes med 250 kr. pr. påbegyndt time.


Vinduer og døre skal aflåses og lyset slukkes når det lejede forlades. Nøglen afleveres i Ebberup Hus postkassen der er placeret i den private indkørsel.

Det lejede må ikke anvendes til overnatning.

Der må IKKE ryges inden døres.

Krudt og fyrværkeri må ikke anvendes.

Lejen skal indbetales senest 30 dage før lejemålets begyndelse ellers mistes depositummet. . Gælder dog ikke såfremt lejeaftalen  indgåes mindre end 60 dage før lejemålets start

Såfremt lejer inden 30 dage før lejemålets begyndelse skriftligt ønsker ikke at gøre brug af det lejede, vil depositummet kun kunne refunderes såfremt udlejer kan opnå anden lejer.

Udlejer forbeholder sig almindelig force majeure. Som force majeure regnes også afholdelse af valg, da Ebberup Hus fungerer som afstemningssted.

Ca. 2 dage før lejemålets begyndelse aftales hvornår indgangsdøren åbnes og nøglen vil da være placeret på baren

Der skal erlægges følgende indbetalinger på konto 8401 0001082470: Almindeligt depositum kr 1100 Leje af salen 2500 samt strømtillæg 300

Samlet til indbetaling senest den xx-xx-xxxx kr xxxx.

Depositum afregnes inden for 14 dage efter lejemålet.

Øvrigt:

Dette lejemål er til brug for afholdelse af ungdomsfest, hvorfor der skal være minimum to forældre tilstede hele tiden. Derudover indbetales forhøjet depositum på yderligere 3900 kr,( MODTAGES KUN I KONTANTER) hvilket indbetales senest i forbindelse med udlevering af nøglen og dette depositum kan afhentes efterfølgende dag, efter kl. 12, såfremt der ikke er modregning at gøre. Der vil IKKE være adgang til køkken, men dog adgang til vand.